Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Klauzula informacyjna

Dla odwiedzających fanpage Facebook Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie

 

Klauzula dedykowana jest w szczególności osobom, które:

 1. dokonały subskrypcji poprzez kliknięcie „Lubię to” lub „Obserwuj”;
 2. zareagowały na publikowane przez nas posty lub opublikowały komentarz;
 3. przesłały do nas zapytanie poprzez prywatną wiadomość;
 4. odwiedziły nasz fanpage.

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej dalej RODO)Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie, ul. Adama Mickiewicza 2, 16-010 Wasilków, email: sekretariat@sp1wasilkow.pl, tel. 85 71 85 263 informuje, że:

 

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie zwanym dalej Administratorem;
 2. Kontakt z Inspektorem ds. Ochrony Danych (osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzanie danych): e-mail: iodo@marwikpoland.pl.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą:
  1. na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody udzielonej wraz z wejściem na fanpage, a także mogą być przetwarzane na podstawie zgody udzielonej przez Państwa na osobnym formularzu zgodnie z 6 ust. 1 lit. a RODO;
  2. w celu informowania o naszej działalności i naszych usługach, tj. w celu marketingowym dla którego podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  3. w celu realizacji obowiązków, które nakładają na nas przepisy prawa, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 4. Przetwarzanie Państwa danych osobowych w ramach funkcjonowania fanpage’a dotyczy:
  1. danych identyfikujących Państwa profil (zazwyczaj zawierający imię i nazwisko);
  2. zdjęć profilowych;
  3. innych zdjęć, w szczególności związanych z bieżącą działalnością Administratora;
  4. treści Państwa komentarzy, zapytań poprzez prywatną wiadomość oraz treści rozmów prowadzonych za pomocą aplikacji Messenger.
  5. Państwa dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, chyba że wynikać to będzie z przepisu prawa;
  6. Odbiorcą Państwa danych jest właściciel portalu społecznościowego Facebook (Facebook Inc., z siedzibą w Menlo Park 94025, California) na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych, dostępnych pod adresem (https://www.facebook.com/about/privacy);
  7. Państwa dane, które posiadamy w wiadomościach prywatnych, są przechowywane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu na dalsze przetwarzanie takich danych lub do chwili usunięcia przez Państwa swojego profilu na Facebooku. W przypadku informacji, które posiadamy w ramach udostępnionych przez Państwa komentarzy, są one dostępne na naszym fanpage’u do czasu usunięcia ich przez autora. Dane mogą być również przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa;
  8. Przysługuje Państwu:
   1. prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii zapasowych;
   2. prawo do sprostowania danych osobowych;
   3. prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zamieszczonych na fanpage’u danych;
   4. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
   5. prawo do przenoszenia Państwa danych;
   6. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Urząd Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, 00-193 Warszawa;
  10. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości przeglądania fanpage’a lub pozostawiania komentarzy;
  11. Administrator Danych Osobowych nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji oraz nie profiluje danych osobowych;
  12. Administrator Danych Osobowych nie planuje przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w jakim dane osobowe zostaną zebrane.
Data dodania: 2021-11-12 16:22:10
Ilość wyświetleń: 1593

Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej