Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Klauzula informacyjna

Dla odwiedzających fanpage Facebook Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie

 

Klauzula dedykowana jest w szczególności osobom, które:

 1. dokonały subskrypcji poprzez kliknięcie „Lubię to” lub „Obserwuj”;
 2. zareagowały na publikowane przez nas posty lub opublikowały komentarz;
 3. przesłały do nas zapytanie poprzez prywatną wiadomość;
 4. odwiedziły nasz fanpage.

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej dalej RODO)Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie, ul. Adama Mickiewicza 2, 16-010 Wasilków, email: sekretariat@sp1wasilkow.pl, tel. 85 71 85 263 informuje, że:

 

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie zwanym dalej Administratorem;
 2. Kontakt z Inspektorem ds. Ochrony Danych (osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzanie danych): e-mail: iodo@marwikpoland.pl.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą:
  1. na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody udzielonej wraz z wejściem na fanpage, a także mogą być przetwarzane na podstawie zgody udzielonej przez Państwa na osobnym formularzu zgodnie z 6 ust. 1 lit. a RODO;
  2. w celu informowania o naszej działalności i naszych usługach, tj. w celu marketingowym dla którego podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  3. w celu realizacji obowiązków, które nakładają na nas przepisy prawa, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 4. Przetwarzanie Państwa danych osobowych w ramach funkcjonowania fanpage’a dotyczy:
  1. danych identyfikujących Państwa profil (zazwyczaj zawierający imię i nazwisko);
  2. zdjęć profilowych;
  3. innych zdjęć, w szczególności związanych z bieżącą działalnością Administratora;
  4. treści Państwa komentarzy, zapytań poprzez prywatną wiadomość oraz treści rozmów prowadzonych za pomocą aplikacji Messenger.
  5. Państwa dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, chyba że wynikać to będzie z przepisu prawa;
  6. Odbiorcą Państwa danych jest właściciel portalu społecznościowego Facebook (Facebook Inc., z siedzibą w Menlo Park 94025, California) na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych, dostępnych pod adresem (https://www.facebook.com/about/privacy);
  7. Państwa dane, które posiadamy w wiadomościach prywatnych, są przechowywane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu na dalsze przetwarzanie takich danych lub do chwili usunięcia przez Państwa swojego profilu na Facebooku. W przypadku informacji, które posiadamy w ramach udostępnionych przez Państwa komentarzy, są one dostępne na naszym fanpage’u do czasu usunięcia ich przez autora. Dane mogą być również przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa;
  8. Przysługuje Państwu:
   1. prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii zapasowych;
   2. prawo do sprostowania danych osobowych;
   3. prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zamieszczonych na fanpage’u danych;
   4. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
   5. prawo do przenoszenia Państwa danych;
   6. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Urząd Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, 00-193 Warszawa;
  10. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości przeglądania fanpage’a lub pozostawiania komentarzy;
  11. Administrator Danych Osobowych nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji oraz nie profiluje danych osobowych;
  12. Administrator Danych Osobowych nie planuje przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w jakim dane osobowe zostaną zebrane.
Data dodania: 2021-11-12 16:22:10
Ilość wyświetleń: 1025

Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook