Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Skrzynka mailowa dot. zapytań odnośnie żywienia

Szanowni Państwo,
Żywienie jest bardzo istotnym czynnikiem prawidłowego rozwoju dziecka, wpływającym na jego samopoczucie, zdolności poznawcze i koncentrację – jakże ważnych w szkole i poza nią. Odpowiednia organizacja żywienia w przedszkolu oraz posiłków szkolnych i produktów oferowanych do sprzedaży na terenie szkoły jest związana nie tylko z zaspokajaniem potrzeb organizmu w celu dostarczenia energii i składników odżywczych, ale także z kształtowaniem prawidłowych nawyków żywieniowych dzieci, które będą determinowały zdrowie młodego człowieka obecnie jak i w przyszłości. Ważne jest zatem aby tworzyć dzieciom takie środowisko, które będzie sprzyjało kształtowaniu nawyków prozdrowotnych, w tym żywieniowych, w sposób prawidłowy, ułatwiający dziecku dokonywanie korzystnych dla zdrowia wyborów. Realizacja posiłków przedszkolnych, śniadań szkolnych i obiadów szkolnych to także wyzwanie związane z wykorzystaniem możliwości, jakim jest jedzenie w grupie rówieśniczej, która m.in. wpływa ma wybory żywieniowe dzieci. Realizatorzy żywienia zbiorowego w szkołach pełnią zatem bardzo istotną, choć często niestety, niedocenianą rolę i napotykają w
swojej pracy na wiele wyzwań.
Posiłki serwowane w przedszkolu i szkole powinny spełniać rekomendacje zarówno z zakresu zasad prawidłowego żywienia dzieci, jak również być zgodne z przepisami prawa dotyczącymi żywienia w jednostkach systemu oświaty. Ponadto powinny być smaczne, estetycznie podane, zachęcające do zjedzenia.
Wychodząc naprzeciw licznym zapytaniom odnośnie żywienia zbiorowego dzieci w oparciu o przepisy i rekomendacje, w ramach zadań realizowanych ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021 -2025, finansowanych przez Ministra Zdrowia, stworzyliśmy dla Państwa skrzynkę mailową zywieniezbiorowe_dzieci@pzh.gov.pl., na którą można przesyłać zapytania dotyczące interpretacji zapisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz.U. z 2016 r. poz. 1154) oraz zasad zdrowego żywienia dzieci w placówkach przedszkolnych i szkolnych.

Liczymy na to, że ta forma kontaktu i możliwość wyjaśnienia niektórych wątpliwości co do wymagań wynikających z rozporządzenia i zasad zdrowego żywienia dzieci będzie Państwu pomocna w codziennej pracy.


Zespół Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej
Zakład Edukacji Żywieniowej NIZP PZH-PIB

Data dodania: 2022-10-20 11:13:31
Data edycji: 2022-10-20 11:16:16
Ilość wyświetleń: 229

Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook