Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Czy Wy wiecie... Krasnoludki są na świecie

Czy Wy wiecie... Krasnoludki są na świecie
 1. Przedmiotem konkursu jest samodzielne wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej postać krasnoludka w oparciu o książki Marii Konopnickiej.
 2. Organizatorem konkursu jest Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku (Biblioteka Publiczna Powiatu Białostockiego) przy współpracy ze Starostwem Powiatowym w Białymstoku oraz Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich Okręgu Podlaskiego.
  1. Praca konkursowa powinna zostać wykonana dowolną techniką na papierze formatu A4 i posiadać umieszczoną na odwrocie metryczkę zawierającą dane autora: imię i nazwisko, kategorię wiekową, nazwę biblioteki gminnej, tytuł książki której bohater został zilustrowany.
  2. Uczestnik zgłasza do konkursu jedną pracę.
  3. Warunkiem przystąpienia do konkursu powiatowego jest dostarczenie do 1 maja 2022 do biblioteki gminnej prac, które zostaną przez nią przekazane do głównego organizatora pocztą tradycyjną. Materiał konkursowy powinien być dotychczas niepublikowany i niezgłoszony do innych konkursów.
  4. Prace wraz z podpisaną zgodą rodziców/opiekunów prawnych na wzięcie udziału dziecka w organizowanym konkursie należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 10 maja 2022 roku na adres biblioteki powiatowej:

  Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku.

  Biblioteka Publiczna Powiatu Białostockiego

  1. Marii Skłodowskiej-Curie 14 A

  15-097 Białystok

  z dopiskiem „Czy Wy wiecie…Krasnoludki są na świecie”

  1. Zgłoszenia przesłane po podanym w punkcie 4. terminie nie będą brane pod uwagę.
Data dodania: 2022-04-20 21:55:18
Data edycji: 2022-04-20 21:56:44
Ilość wyświetleń: 774

Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook