Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Egzamin ósmoklasisty - Informacje dla rodziców i uczniów

Egzamin ósmoklasisty - Informacje dla rodziców i uczniów

Informacje dla rodziców oraz zasady dla uczniów

przystępujących do egzaminu ósmoklasisty

w maju 2022 r.
w Szkole Podstawowej Nr 1

im. ks. W. Rabczyńskiego w Wasilkowie

  1. Harmonogram:

Egzamin

Data

Godz. rozpoczęcia

Czas trwania egzaminu

Dla zdających bez dostosowań

Dla zdających z dostosowaniami

Język polski

24.05.2022r.

9:00

120 min.

do 180 min.

Matematyka

25.05.2022r.

9:00

100 min.

do 150 min.

Język angielski

26.05.2022r.

9:00

90 min.

do 135 min.

 

 

 

 

 

 

 

2. Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż:

 przystępujących do egzaminu lub zaangażowanych w przeprowadzenie egzaminu.

3. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, kalkulatorów, maskotek i toreb.

4. Na egzaminie każdy uczeń korzysta z własnego długopisu z czarnym tuszem i linijki
w przypadku egzaminu z matematyki, które przynosi do szkoły w przezroczystej koszulce na dokumenty. Nie można pożyczać przyborów od innych.

5. Uczeń może przynieść na egzamin własną butelkę z wodą i stawia ją na podłodze,
przy nodze stolika by przypadkowo nie zalać arkusza egzaminacyjnego.

6. Uczniowie są zobowiązani przestrzegać zasad wprowadzonych przez dyrektora szkoły:

    1. stawić się w szkole na godzinę wyznaczoną przez dyrektora szkoły , tzn. 8.30
    2. wchodzić do szkoły wyznaczonym wejściem i przemieszczać się zgodnie z zaleceniami nauczycieli nadzorujących wpuszczanie uczniów do poszczególnych sal

Wyznaczono 2 wejścia do szkoły:

  • wejście od strony parkingu – do sali nr 1 (hala sportowa)
  • wejście głównie – do sal na II piętrze

c. przed wejściem do sali egzaminacyjnej odbywa się losowanie numeru stolika;

d. przed rozpoczęciem pracy z arkuszem uczniom zostanie przypomniane, że na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym nauczyciel przypomni im o przeniesieniu odpowiedzi na kartę odpowiedzi;

e. po zakończeniu pracy z arkuszem uczeń ma dodatkowe 5 minut na sprawdzenie poprawności przeniesienia  odpowiedzi na kartę odpowiedzi;

7. Uczeń jest zobowiązany pamiętać o zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi podczas egzaminu i samodzielnej pracy z arkuszem;

8. Na egzaminie obowiązuje strój galowy

9. Uczeń nie korzysta z szatni. Ubranie wierzchnie może zawiesić na krześle.

AUTOBUS SZKOLNY KURSUJE WG STAŁEGO ROZKŁADU

Data dodania: 2022-05-17 21:29:23
Data edycji: 2022-05-17 21:42:25
Ilość wyświetleń: 1513

Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook