Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Egzaminy próbne kl. VII - informacje dla uczniów i rodziców

Egzaminy próbne kl. VII - informacje dla uczniów i rodziców

Informacje dla rodziców oraz zasady dla uczniów klas VII

 przystępujących do próbnego egzaminu ósmoklasisty w maju 2022 r.
w Szkole Podstawowej nr 1 im. KS. W. Rabczyńskiego w Wasilkowie

 1. Harmonogram:

Egzamin

Data

Godz. rozpoczęcia

Czas trwania egzaminu

Język polski

24.05.2022r.

13:00

120 min.

Matematyka

25.05.2022r.

13:00

100 min.

Język angielski

26.05.2022r.

13:00

90 min.

2. Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż:

 przystępujących do egzaminu lub zaangażowanych w przeprowadzenie egzaminu.

3. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, kalkulatorów, maskotek i toreb.

4. Na egzaminie każdy uczeń korzysta z własnego długopisu z czarnym tuszem i linijki
w przypadku egzaminu z matematyki, które przynosi do szkoły w przezroczystej koszulce na dokumenty. Nie można pożyczać przyborów od innych.

5. Uczeń może przynieść na egzamin własną butelkę z wodą i stawia ją na podłodze,
przy nodze stolika by przypadkowo nie zalać arkusza egzaminacyjnego.

6. Uczniowie są zobowiązani przestrzegać zasad wprowadzonych przez dyrektora szkoły:

  • stawić się w szkole na godzinę wyznaczoną przez dyrektora szkoły , tzn. 12:45
  • wchodzić do szkoły wyznaczonym wejściem i przemieszczać się zgodnie z zaleceniami nauczycieli nadzorujących wpuszczanie uczniów do poszczególnych sal

Wyznaczono 2 wejścia do szkoły:

 • wejście od strony parkingu – do sali nr 1 (hala sportowa)
 • wejście głównie – do sal na II piętrze
 1. Przed wejściem do sali egzaminacyjnej odbywa się losowanie numeru stolika;
 2. Przed rozpoczęciem pracy z arkuszem uczniom zostanie przypomniane, że na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym nauczyciel przypomni im o przeniesieniu odpowiedzi na kartę odpowiedzi;
 1. Po zakończeniu pracy z arkuszem uczeń ma dodatkowe 5 minut na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi;
 2. Uczeń jest zobowiązany pamiętać o zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi podczas egzaminu i samodzielnej pracy z arkuszem;
 3. Na egzaminie obowiązuje strój galowy
 4. Uczeń nie korzysta z szatni. Ubranie wierzchnie może zawiesić na krześle.

 

                                           DOJAZD DO SZKOŁY :

Data dodania: 2022-05-18 20:57:28
Data edycji: 2022-05-18 21:03:59
Ilość wyświetleń: 2208

Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook