Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Materiały w języku ukraińskim - CKE

Materiały w języku ukraińskim - CKE

Informacje o egzaminie ósmoklasisty:

https://www.oke.lomza.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1825:2022-03-25-07-42-42&catid=26:organizacja

W plikach do pobrania znajdują się aneksy w języku polski i ukraińskim.

Na stronie CKE dostępne są materiały – zadania egzaminacyjne – w języku ukraińskim z: matematyki, biologii, chemii, fizyki, geografii, historii, wos, zgodne z podstawą programową kształcenia ogólnego dla 6-letniej szkoły podstawowej, 8-letniej szkoły podstawowej oraz gimnazjum. Są to materiały opracowane w latach ubiegłych na potrzeby informatorów oraz arkuszy pokazowych i próbnych sprawdzianu, egzaminu ósmoklasisty i egzaminu gimnazjalnego dla uczniów oddziałów/szkół, w których język ukraiński jest nauczany jako język mniejszości narodowej. 

https://cke.gov.pl/materialy-w-jezyku-ukrainskim/zadania-w-jezyku-ukrainskim/

Centralna Komisja Egzaminacyjna – od 16 marca 2022 r. do 8 kwietnia 2022 r. – będzie publikowała na swojej stronie internetowej krótkie rozmówki ukraińsko-polskie, zawierające słownictwo i zwroty, które mogą okazać się przydatne w kontekście szkolnym, w związku z przyjmowaniem do szkół polskich dzieci uchodźców z Ukrainy. Ogółem planujemy opublikowanie 12 krótkich materiałów. Każdy będzie się składał z książeczki (plik .pdf) m.in. ze słownictwem, przydatnymi wyrażeniami, przykładowymi dialogami i tekstami oraz z nagrań całości materiału z każdej książeczki. Zaplanowana seria, zatytułowana Szkolne rozmówki ukraińsko-polskie, została opracowana przez pracowników Katedry Ukrainistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Panie: dr Katarzynę Jakubowską-Krawczyk, dr hab. Svitlanę Romaniuk oraz dr Martę Zambrzycką.

http://cke.gov.pl/materialy-w-jezyku-ukrainskim/szkolne-rozmowki-ukrainsko-polskie/

Data dodania: 2022-03-27 00:35:08
Data edycji: 2022-03-27 23:12:32
Ilość wyświetleń: 7698

Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook